کشتار مردم و نمازگزارن در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی در مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ مردم معترض و نمازگزارن بلوچ را به خاک و خون کشیدند.

روز سیاه دیگری از چهره ننگین جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان بوجود آمد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*