ویدیویی از کشته و زخمی شدگان در دُزاپ (زاهدان) 

رسانک/ بیمارستان های دزاپ مملو از کشته و زخمی شدگان بلوچ است که توسط نیروهای نظامی هدف قرار گرفتند.

نیروهای امنیتی و نظامی به نیروهای پزشکی اجازه کمک به مردم و زخمی شدگان نمیدهند و خیابان های شهر مملو از افراد کشته و زخمی شده است. 

مردم در شهرهای پهره، خاش، سراوان، چابهار، سرباز، راسک، مه گس، سوران، زابل، پنوچ و دیگر شهرهای بلوچستان با خیزش خود در خیابان ها از آزادیخواهان دزاپ حمایت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*