ویدئویی از پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر دزاپ (زاهدان)

رسانک/ نیروهای تا دندان مسلح و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران از هوا و زمین به سمت مردم معترض در شهر دُزاپ در حال تیراندازی هستند.

مردم بسیاری از مناطق شهر را به طور کامل در تسخير خود درآورده و نیروهای امنیتی و نظامی را به عقب رانده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*