فراخوان تجمع در چهبار پس از نماز جمعه

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٨ مهر ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهر چهبار در حمایت از دختر چهباری و اعتراض به بی تفاوتی رژیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنایات نظامیان، تجمع مسالمت آمیز خواهند کرد.

با اتحاد و همبستگی بار دیگر ثابت کنید که برای گذر از جمهوری اسلامی و نیروهای جنایتکار که روزی ژیناها را میکشند و روزی کودکان را مورد تجاوز قرار می‌دهند، حاضر هستید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*