عبدالستار دوشوکی: تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر، انگیزه مضاعفی برای اعتراضات دزاپ (زاهدان) است

رسانک/ مردم آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی هستند و می‌دانند که برخی از شهروندان به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستند.

این امر، امروز ٨ مهر ماه ١۴٠١، در دُزاپ به اثبات رسید و مردم سکان اعتراض را خود، بدست گرفته و نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر دُزاپ اعتراض کردند و پاسخ رژیم نیز همچون گذشته، گلوله بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*