شهر دُزاپ (زاهدان) زیر دود سیاه جمهوری اسلامی

رسانک/ بدنبال اعتراضات مردمی در مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ (زاهدان) نیروهای امنیتی و نظامی با تیراندازی مستقیم به سمت شهروندان، اعتراضات را به خشونت کشاندند.

گفته می‌شود چندین اداره و نهاد حکومتی دچار حریق شده اند و دود سیاه بر فراز شهر بوجود آمده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*