زنان معترض در بین مجروحین دزاپ (زاهدان)

رسانک/ بر اساس گزارش‌های دریافتی تأیید نشده در بین زخمی‌های شهر دُزاپ چندین زن معترض نیز به چشم می‌خورند.

در اعتراض امروز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی در شهر دُزاپ (زاهدان) تیراندازی مستقیم کرده و ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند.

شهرهای دیگر بلوچستان نیز در حال پیوستن به این اعتراضات هستند.

در شهر دُزاپ نیز اعتراضات از اطراف مسجد مکی به سایر نقاط شهر رسیده و مردم در حال تسخیر شهر هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*