دهه نودی ها یک خودروی نظامی را در دُزاپ به آتش کشیدند

رسانک/ کودکان بلوچ نیز امروز در کنار دیگر مردم معترض ایستادند و به جمهوری اسلامی ایران “نه” گفتند.

معترضان در شهر دُزاپ یک خودروی نظامی را به آتش کشیدند و نظامیان را فراری دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*