دفاع مردم دزاپ (زاهدان) با سنگ در مقابل گلوله‌های جنگی

رسانک/ مردم و نمازگزارن دزاپ (زاهدان) در مقابل تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی با سنگ از خود دفاع می‌کنند.

شهرهای پهره، (ايرانشهر) چهبار (چابهار) شستون (سراوان) ،راسک و به خیابان آمده و از براداران خود دفاع کنید.

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک

#اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #بلوچستان_بپاخیز #دختر_چهباری

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*