دفاع مردم با سنگ در مقابل گلوله‌های های جنگی در دزاپ (زاهدان)

رسانک/ مردم معترض در شهر دُزاپ با استفاده از سنگ در مقابل نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران از خود دفاع می‌کنند.

گفته می‌شود یک پایگاه بسیج در تقاطع کوثر و بعثت توسط مردم شجاع تسخیر شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*