تیراندازی رگباری نیروهای نظامی و امنیتی به سمت شهروندان بلوچ در دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی در مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ معترضان را به خاک و خون کشیدند.

ویدئوها نشان می‌دهد که چگونه نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بصورت رگباری به سمت مردم شلیک می‌کنند.

از سایر شهرهای بلوچستان گزارش‌هایی دریافت شده که جرقه اعتراضات زده شده است. 

پهره، چهبار ،شستون (ایرانشهری و سراوانی و چابهاری ها)، مردم در زاهدان منتظر قیام شما هستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*