تداوم اعتراضات در کرمان

رسانک/ شامگاه ٧ مهر ماه ١۴٠١، مردم در شهر کرمان دست به اعتراض زدند.

نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطقی از شهر تیراندازی هوایی کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*