اعتراضات در مناطق مختلف شهر دُزاپ

رسانک/ شهروندان در منطقه کوثر شهر دُزاپ (زاهدان) دست به اعتراض زدند.

امروز ٨ مهر ماه ١۴٠١ ، رژیم جمهوری اسلامی ایران یک روز سیاه دیگر را با به رگبار بستن مردم در شهر دُزاپ رقم زد. 

گفته می‌شود در شهر دُزاپ، اعلام حکومت نظامی شده و حتی تجمع دو نفره نیز از سوی شورای تأمین ممنوع اعلام شده است.

وحشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از خیزش ملت بلوچ به قدری زیاد شده که از سایر استان های همجوار درخواست نیروها کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*