بی آبی در شهر کُنرَک

رسانک/ شهروندان در شهر کُنرَک (کنارک) با کمبود آب و بدنبال آن مشکلات زیادی مواجه شده اند.

این در حالی است به گفته شهروندان، این شهر علیرغم اینکه آب دارد ولی مسئولان مربوطه فقط برای سازمان های دولتی و مجتمع های خاصی که اکثرا در یک منطقه هستند، هدایت می‌کنند و برخی مناطق یا آب قطع است و یا فشار کمی دارد.

به همین جهت گاهی مردم مجبورند تا با در دست داشتن گالن های آب بدنبال آن باشند و گاهی از آب های ناسالم استفاده می کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*