ضرب و جرح و رفتار غیرانسانی نیروهای آگاهی شهرستان دزاپ با یک شهروند بازداشت شده 

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ٢٣ تیر ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای نظامی و امنیتی در قالب چندین خودرو و ده‌ها نیرو با یورش به منطقه شیرآباد شهر دُزاپ ، ایجاد رعب و وحشت کردند.

بدنبال این یورش نظامیان ، رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویری، خبر از بازداشت یک باند سرقت دادند.

اکنون، در پلتفرم اینستاگرام، حساب های کاربری که گمان می‌رود وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند عکس هایی از همان افراد منتشر کرده اند که نشان می دهد، نیروهای امنیتی و نظامی با این متهمین رفتارهای غیرقانونی داشته و آنها را به شدت شکنجه کرده اند.

در یکی از این عکس ها، یکی از متهمان با دستبند و پابند در شرایطی کاملاً غیرانسانی به میله پرچم محوطه منطقه نظامی بسته شده است. 

علاوه بر این در یکی دیگر از عکس های منتشر شده، همان متهم در حالی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته، بعضی از ناخن های دستانش نیز آسیب دیده اند. 

گفتنی است که بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*