اعدام دسته جمعی دوازده زندانی بلوچ، از جمله یک زن در زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان) 

تکمیلی

به گزارش رسانک، سحرگاه امروز دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان مرکزی دُزاپ به دستور مقامات قضایی استان بلوچستان و سیستان حکم اعدام دوازده زندانی بلوچ، از جمله یک زن را با اتهامات “قتل” و “مواد مخدر” به اجرا گذاشتند. 

هویت، مشخصات و اتهام این زندانیان به شرح زیر محرز گشته است:

۱_ یک شهروند زن از بند نسوان با فامیلی “گرگیج” ، اهل روستای کهک از توابع شهرستان زهک که به اتهام قتل همسرش، در سال ۹۸ بازداشت و از آن زمان تاکنون در در این زندان بسر میبرده است. 

٢_ “محمدعلی کهرازهی” فرزند گل محمد، ساکن واش (خاش)، با اتهام “قتل” در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است. 

٣_ “محمدعمر کهرازهی” فرزند گل محمد، ساکن واش با اتهام “قتل” در سال ١٣٩٨ به همراه برادرش محمدعلی بازداشت شده است.

۴_ “مهدی نصیری” ۳۶ ساله، اهل نصرآباد (زابل) به اتهام قتل، در سال ۹۷ بازداشت شده است.

۵_ “عیسی صفری” اهل دُزاپ و به اتهام قتل بازداشت شده است. 

۶_ “حمیدالله پالیز” اهل دُزاپ به اتهام قتل بازداشت شده است. 

٧_ “ابراهیم غلجایی” ۲۵ ساله، اهل دُزاپ به اتهام “جرایم مربوط به مواد مخدر” در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است. 

٨_ “جلیل گرگیج” اهل دُزاپ با اتهام” جرایم مربوط به مواد مخدر” در سال ١٣٩٨ بازداشت شده و هم پرونده ای ابراهیم گرگیج است. 

٩_ “نصیر محمدانی” فرزند اسلم، حدودا ۵۰ ساله، متاهل و ساکن روستای درگیابان از توابع شهرستان دُزاپ به اتهام “جرایم مربوط به مواد مخدر” در سال ١٣٩٢ بازداشت شده است.

١٠_ “محمدنبی کبدانی” مشهور به ابراهیم گرگیج، روحانی اهل سنت، متاهل و ساکن منطقه کارخانه نمک دزاپ با اتهام “جرایم مربوط به مواد مخدر ” بازداشت شده است. 

١١_ “دستگیر گرگیج” فرزند عیدمحمد، اهل روستای جریکه از توابع شهرستان زهک در سال ١٣٩٨ به اتهام” جرایم مربوط به مواد مخدر” بازداشت شده است.

١٢_” ابراهیم رخشانی” (بریج) فرزند محمد، ۳۲ ساله، متاهل، ساکن دزاپ و در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است. 

گفتنی است که این زندانیان روز شنبه ۱۴ خرداد ماه جاری، به سلول انفرادی زندان مرکزی دُزاپ جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*