کسرکند؛ شهری فاقد بیمارستان و شبکه آبرسانی 

رسانک/ نماینده استان بلوچستان و سیستان در شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه کمترین سرانه آموزشی مربوط به این استان است، گفت: در روستاهای این شهرستان هر پنجاه دانش آموز یک معلم دارند. در مرکز شهرستان کسرکند (قصرقند) هنوز هنرستان نداریم و از نظر آموزشی از میانگین استانی هم پایینتر هستیم.

محمد کریم عزیزی در بخش دیگری از صحبت های خود به مشکلات درمانی شهرستان کسرکند پرداخت و افزود: هنوز در این شهرستان بیمارستانی نداریم و در درمانگاهها با کمبود پزشک عمومی رنج می برند حالا پزشک متخصص که جای خودش را دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در این شهرستان هنوز به صورت سقایی آبرسانی می شود و شبکه های آبرسانی شهرستان برای بیش از بیست الی سی سال قبل است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*