چگونه غیر بلوچها در دو طرف مرز بلوچستان علیه بلوچها تصمیم گیری می کنند؟! 

در طی دو روز گذشته (٩ و ١٠ خرداد ماه ١۴٠١) با حضور غیربلوچها در دُزاپ (زاهدان)، جلسه کمیته مشترک تجارت مرزی بین بلوچستان غربی و بلوچستان شرقی دو کشور تشکیل و تفاهم نامه ای امضاء شد.

سه نکته دردآور حاصل این تفاهم‌نامه به اصطلاح توسعه همکاری‌های دوجانبه ایران و پاکستان بود:

اول: غیر بلوچ ها از دو سوی مرز برای بلوچ و بلوچستان تصمیم گرفتند. 

دوم: تصمیم گرفته شد نان سوختبران بلوچ را آجر کنند و هزاران سوختبر بیکار و فقیر تر شوند. 

سوم: تجارت مرزی توسط بازرگانان ایرانی مرکزنشین غیربلوچ و شرکت های پنجابی تحت لوای عرضه کالا و خدمات با هماهنگی اتاق بازرگانی لاهور مرکز ایالت پنجاب و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران صورت گیرد.

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*