عدم سرویس دهی دکل تلفن همراه در روستای بندان و بی توجهی مسئولین مخابرات 

به گزارش رسانک، بسیاری از روستاها در شهرستان سرباز فاقد سرویس دهی و خدمات مخابراتی میباشند.

روستای بَندان با بیش دويست و پنجاه خانوار از جمله روستاهایی است که علیرغم نصب دکل در نزدیکی آن، هيچگونه خدماتی دریافت نمی کند.

عدم نصب دکل تلفن همراه در مکان مناسب باعث شده تا این دکل مناطق بسیار محدودی را پوشش دهد.

گفتنی است که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، آذری جهرمی در سفری ده روزه به استان بلوچستان و سیستان قول داده بود که بسیاری از روستاهای فاقد سرویس های مخابراتی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دارای خدمات خواهند شد ولی اکنون در خرداد ماه ١۴٠١ هیچگونه اقدامی جهت رفع مشکلات مخابراتی برداشته نشده است. 

شعارهای پوشالی و عدم تحقق شعارها و قول های مقامات دولتی نشانگر عدم اراده آنها در رفع مشکلات مردم بلوچستان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*