حل اختلاف دو گروه از طایفه بریچی با پا درمیانی مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، روز جمعه ۶ خرداد ماه ١۴٠١، اختلاف چندین ساله دو گروه از طایفه “بریچی” با پادرمیانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ به صلح انجامید.

این جلسه بلوچی صلح در مسجد مَکی دزاپ و با حضور معتمدین این طایفه برگزار شد.

گفته می شود که در جریان اختلاف این دو گروه و درگیری با یکدیگر مجموعاً شش نفر از هر دو طرف مجروح شده بودند.

با این جلسه صلح دو طرف با یکدیگر عهد بستند که با همدیگر درگیر نشده و اختلافات را بدون انجام هیچگونه عملی با مولوی عبدالحمید در میان بگذارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*