سوءاستفاده از کودکان بلوچ و اهل سنت با آهنگ سلام فرمانده

رسانک/ اخیراً سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران با سرودن آهنگی به نام “سلام فرمانده” در تلاش برای کنترل ذهن کودکان و خردسالان برآمده است. 

این در حالی است که سوءاستفاده از کودکان بلوچ و اهل سنت برای پذیرش فرماندهی امام زمان با عقاید آنها در تضاد است و اهل سنت به امام زمان به عنوان امام دوازدهم اعتقاد ندارند. 

در روزهای اخیر چندین کودک خردسال بلوچ بدلیل بی کفایتی مسئولین و در راس آنها علی خامنه ای در هوٹگ های بلوچستان غرق سده و جان خود را از دست دادند و کودکان بسیاری بدلیل فقر تحمیلی و نبود امکانات و بی‌توجهی به زیرساخت‌های آموزشی ناچارند به کودک کار تبدیل شوند.

کودکان و خردسالان بلوچ هيچگونه سنخیتی با شعر سلام فرمانده ندارند و بارها در اعتراضات مردمی انزجار خود را از فرمانده و رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*