بی کفایتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در احیای دریاچه هامون و گرفتار شدن شمال بلوچستان در طوفان سهمگین شن

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱ خرداد ماه ١۴٠١، اکثرا مناطق اقلیم بلوچستان گرفتار طوفان شن شده و مشکلات عدیده‌ای برای مردم بوجود آمده است. 

این وضعیت در شمال بلوچستان، منطقه سیستان، به دلیل بی کفایتی مسئولین و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران به مراتب وخیم تر گزارش شده است. 

رژیم جمهوری اسلامی ایران در ضعف بزرگی که در مقابل طالبان در افغانستان نشان داده، تاکنون نتوانسته حقابه رودخانه هیرمند را بگیرد و بسیاری از چاه نیمه ها و دریاچه بین المللی هامون نیز خشک شده و همین امر باعث شده تا نسبت به گذشته شدت طوفان ها بیشتر شود. 

مردم در شهرستان های دوست محمد، نصرآباد، زهک و… در حالی با طوفان سهمگین شن دست و پنجه نرم می کنند که تاکنون هیچ یک از مدیران استانی و کشوری هیچگونه واکنشی در این خصوص نداشته اند.

بسیاری از شهروندان دچار تنگی نفس شدید شده و بسیاری دیگر نیز در جاده ها، در حال مدفون شدن هستند. 

بسیاری از رانندگان نیز در روستای “حیدر ملا شریف” در شهرستان زهک بین مسیر گیر کرده و طوفان شن به قدری سهمگین است که اجازه تردد به خودروها نمیدهد.

در مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ نیز پروازهای فرودگاه بین المللی این شهر بدلیل طوفان، کاهش دید افقی تا ۶۰۰ متر و شرایط نامساعد جویی لغو شد.

تاکنون پرواز ایران ایر ۳۸۲ در مسیر هوایی تهران- دزاپ – چهبار و برعکس، و همچنین پرواز کاسپین ۶۹۸۶ در مسیر هوایی تهران- دزاپ – تهران به دلیل شرایط جوی نامساعد لغو شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*