دستگیری عروس سارق در نصرآباد (زابل) 

به گزارش رسانک، احمد ثمره حسینی، فرمانده انتظامی شهرستان نصرآباد از پیگیری یک فقره سرقت در منزل خبر داد و گفت: مأموران با جمع آوری سرنخ های موجود توانستند عامل سرقت را که عروس خانواده بود، شناسایی کنند. 

بر اساس ادعای این مقام نظامی عروس خانواده اعتراف کرده که “در یک فرصت مناسب زمانی که کسی در منزل مادرشوهرش نبوده با همدستی برادرش و با استفاده از کليدی که از قبل تهيه کرده بود وارد منزل شده و لوازم با ارزش موجود در محل را سرقت کرده اند”.

بر اساس این گزارش ارزش لوازم مسروقه از منزل مذکور بیش از ششصد میلیون ریال برآورد شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*