رهاسازی یک لاک‌پشت در حال انقراض توسط چند جوان بلوچ 

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه ١۴٠١، چند جوان اهل یکی از روستاهای سواحل بلوچستان یک لاک پشت پوزه عقابی را که در حال انقراض میباشد، در دریا رهاسازی کردند. 

لاک‌پشت پوزه عقابی، یکی از گونه‌های بسیار کمیاب و ارزشمند هست که در فهرست سرخ آی‌یوسی‌ان در وضعیت «در بحران انقراض CR» (یعنی مرحله‌ی پیش از انقراض کامل، همانند یوزپلنگ آسیایی!) قرار دارد.

این لاک پشت، برای تنفس باید به طور میانگین هر ۱۰ دقیقه به سطح آب بیاد بنابراین اگر در تور ماهیگیری گرفتار شود، امکان رسیدن به سطح آب را نخواهد داشت و در آب خفه خواهد شد. 

گفتنی است که صید ترال که توسط کشتی های چینی در دریای بلوچستان در حال انجام است، آسیب های جدی به تنوع زیستی این گونه های کمیاب زده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*