“قسمت این بود که ایستاده بمیرم” 

رسانک/ یکی دیگر از بلوچ ها را اعدام کردند و ما همچنان بی تفاوت و خاموش مانده ایم. 

“قباد نارویی” روز سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ماه ١۴٠١، توسط دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی ایران در زندان بیرجند اعدام شد. 

قباد، اما جمله بسیار زیبایی قبل از اعدامش بر روی پای خود نوشت: “قسمت این بود که ایستاده بمیرم.”

تا زمانیکه این رژیم وجود دارد، حال ما بلوچ ها همین خواهد بود، تا زمانی که سکوت و بی‌تفاوتی در بین ما است، جوانان و برادران ما اینگونه به قتل می‌رسند.

این را باید باور کنیم تا وقتی که به بی تفاوت و منفعل بودن خود ادامه دهیم، هم منابع طبیعی و زیرزمینی سرزمین مادری مان؛ بلوچستان و هم جوانان و نوجوانان، برادران و خواهران خود را اینگونه از دست خواهیم داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*