آغاز اپیدمی وبا کشنده در شرق بلوچستان

دهها نفر قربانی و هزاران مبتلا در اپیدمی واگیر وبا (کلرا) در ڈیرہ بگٹی واقع در شرق بلوچستان و بی مسئولیتی دولت پاکستان که حتی به سازمان جهانی بهداشت هم اطلاع نداده و تعداد قربانیان هر روز بیشتر می شود.

این یک فاجعه است که در بلوچستان در حال وقوع می باشد. باید به دولت پاکستان برای نجات جان بلوچ فشار آورد. حتی سازمان جهانی بهداشت که طبق قانون باید مطلع می شد و بلافاصله آن را در سایت رسمی خود ثبت می کرد، ظاهرا اطلاع ندارد که این خود در صورت صحت یک جنایت می باشد.

دکتر عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*