گلایه شهروندان کسرکندی از شرکت تعاونی این شهر

رسانک/ شهروند خبرنگاری بارسال این ویدئو می گوید شرکت تعاونی روغن هایی که قبل از طرح آزادسازی یارانه ها خریده را اکنون با قیمت چند برابری بفروش می رساند.

این شهروند می‌گوید، بسیاری از مسئولان ذيربط نیز در محل توزیع روغن خوراکی حضور دارند و نظاره‌گر هستند ولی هیچگونه اقدام و حمایتی از مردم نمی کنند.

اخیرا دولت ابراهیم رئیسی در طرحی کارشناسی نشده یارانه برخی کالاها را حذف کرد و همین امر باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چندین برابر شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*