اخاذی و تعقیب و گریز خودروهای سوختبران توسط نیروهای نظامی در داخل روستاهای دشتیاری 

به گزارش رسانک، نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران خودروهای سوختبران را در روستای ریمدان از توابع شهرستان دشتیاری مورد تعقیب و گریز قرار داده؛ از آنها اخاذی و علاوه بر درخواست پول، حداقل یک هفتاد لیتری گازوئیل نیز می‌برد.

یک منبع در این زمینه به رسانک گفت: نیروهای نظامی که از پاسگاه انتظامی ریمدان هستند، با عدم توجه به حضور کودکان در کوچه ها، با سرعت زیاد باعث ایجاد رعب و وحشت اهالی روستا شده و شب گذشته (٢۴ اردیبهشت ماه ١۴٠١) علاوه بر تیراندازی در داخل روستا، نزدیک بوده چند کودک را نیز زیر بگیرند. 

براساس ویدئوهایی که به رسانک رسیده نیروهای نظامی چندین گالن سوخت را اخاذی کرده و با طناب پشت خودرو بسته اند.

اقدامات فراقانونی نیروهای نظامی در مناطق مختلف بلوچستان بارها سبب نارضایتی شهروندان بلوچ و اعتراض آنها شده است اما تاکنون هیچ نشانه ای از اقدام موثر از سوی دستگاه قضایی برای رفع آن دیده نشده است. 

(ویدئو صدا ندارد.) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*