معین الدین سعیدی: جراحی اقتصادی تیم رئیسی منجر به مرگ بیمار خواهد شد

رسانک/ انتقادها از گرانی‌های اخیر و همینطور تصمیم بدون برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو به افزایش است.

 ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند دولت قصد دارد از طریق این طرح «مزه شیرین عدالت» را به مردم بچشاند!

معین‌الدین سعیدی عضو مجلس ایران ، درباره گرانی برخی از کالاها و کمبود آن‌ها در بازار و نگرانی مردم از این بابت و اتفاقات رخ داده گفت: به شخصه به چند فروشگاه بعد از اتفاقات مراجعه کردم و مرغ و روغن وجود نداشت، با این شرایط جراحی اقتصادی که تیم اقتصادی آقای رئیسی پیگیری می‌کنند، منجر به مرگ بیمار خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما خواهش‌مان این است آقای رئیسی یارانه‌ای که می‌خواهند به مردم دهند پس بگیرند و به جایش جلوی تورم افسار گسیخته و شوک تورمی گرفته شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: این اتفاقاتی که در بازار به دلیل شرایط اقتصادی خاص رخ می‌دهد، طبقه مستضعف را حذف می‌کند و این در عمل خط قرمز نیست بلکه خط مرگ و زندگی است.

گفتنی است که در روزهای اخیر بسیاری از شهرهای جغرافیای ایران شاهد اعتراض شهروندان به وضعیت اقتصادی کشور بود است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*