بازداشت یک معلم در شهرستان دشتیاری

به گزارش رسانک به نقل از کانال صنفی معلمان، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ١۴٠١، نیروهای لباس شخصی یک معلم را در شهرستان دشتیاری بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. 

هویت این معلم “حسین مهدی پور” ساکن شهرستان دشتیاری عنوان شده است. 

تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

در هفته های اخیر معلمان جغرافیای ایران دست به اعتراضات گسترده ای زده و بسیاری از آنها توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*