فقر تحمیلی بر ملت بلوچ 

رسانک به نقل از رادیو فردا/ وجود فقر و تنگدستی را در مناطق مختلف ایران دیده یا شنیده‌ایم، به ویژه در شرایط اقتصادی و معیشتی امروز که گستردگی فقر بیشتر نیز شده است. 

اما در برخی مناطق به ویژه در استان‌های مرزی کشور، فقر چهره عریان و خشن‌تری دارد. مردمی که از حقوق اولیه شهروندی، حتی داشتن شناسنامه محرومند و در نتیجه از دست‌یابی به بسیاری امکانات از جمله تحصیل و کار باز مانده‌‌اند. 

«میرآباد» از روستاهای استان بلوچستان و سیستان، از جمله این مناطق است.

 دوربین رادیو‌ فردا به این روستا رفته تا نگاهی به زندگی مردم رنج کشیده این روستا کند؛ مردمانی که تقربیا همه سوء تغذیه دارند.

(جزئیات بیشتر در گزارش اختصاصی ایلیا جزایری) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*