شش استان جغرافیای ایران از جمله بلوچستان، در تنش آبی

به گزارش رسانک، استان های بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز، شش استان صدرنشین در تنش آبی هستند.

 در میان بی کفایتی مسئولین و مقامات دولتی، هر چه شرایط آبی فعلی ایران در بخش بارش‌ها امیدوارکننده است، در بخش ذخایر سدی ناامیدکننده است.

گفته می شود، ۲۳۱ روز از سال آبی جاری گذشته و بخش عمده بارش‌های محتمل فصلی به پایان رسیده است، اما هم‌اکنون تنها ۵۳ درصد مخازن سدهای کشور پر شده و هنوز ۴۷ درصد آن خالی است. 

بنابراین گزارش، با سپری‌ شدن بخش عمده سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور ۲۶.۹۶ میلیارد متر مکعب است که نسبت به‌ مدت مشابه سال آبی گذشته ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدین‌ترتیب ورودی آب به مخازن سدها در سال آبی جاری به ۲۳.۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده که برابر با ورودی در دوره مشابه سال گذشته است. در عین حال میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان الاحواز و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به‌ترتیب حدود ۲۹درصد، ۳۲درصد، ۵۸درصد و ۷۵درصد است و وضعیت بارندگی در کل کشور تاکنون شرایط امیدوارکننده داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*