اداره کل امور عشایر استان اصفهان در آتش سوخت

رسانک / اعتراضات در نقاط مختلف جغرافیای ایران به گرانی و تورم افسارگسیخته آغاز شده است. 

این اعتراضات وارد فاز جدیدی شده و ترس مردم ریخته است؛ چرا که جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم چیزی برای از دست دادن ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*