باج‌خواهی نیروهای نظامی ایران از شهروندان افغانستانی در دُزاپ

به گزارش رسانک، در روزهای اخیر طرحی جهت ثبت‌نام و دریافت کارت اقامت برای شهروندان افغانستانی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. 

بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهرستان دُزاپ نیروهای نظامی و امنیتی با یورش به منازل، محل کار و… بسیاری از شهروندان افغانستانی را بازداشت و به اردوگاه این شهر منتقل کرده اند. 

گفته می شود این نیروها در ازای دریافت مبلغی بین یک تا دو میلیون از شهروندان و کارگران بی بضاعت افغانستانی، آنها را آزاد می کنند.

این افراد صدها نفر تخمین زده شده اند که در میان آنها افراد مسن، بیمار و کودک نیز وجود دارد و حال برخی از آنها مساعد نیست.

اختلاس و فساد در میان نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان و سیستان با بی توجهی دستگاه قضایی نه تنها برای مهاجرین بلکه برای شهروندان بلوچ نیز به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*