آیا حبیب الله دهمرده، در مقابل وزیر خارجه گاف داد یا به خواست مردم نصرآباد (زابل) خیانت کرد؟

رسانک/ روز گذشته ٢٠ اردیبهشت ماه ١۴٠١، حبیب الله دهمرده عضو افراطی و تندرو مجلس ایران در حالی در صحن علنی مجلس از آقای عبداللهیان، وزیر امور خارجه در خصوص وضعیت آبی منطقه سیستان (شمال بلوچستان) سوال پرسید که پس از توضیحات وزیر، به کلی از خواسته مردم پا پس کشید.

گفته می شود دهمرده به درخواست و قول محمدباقر قالیباف از طرح سوال از وزیر خودداری کرده است. 

این در حالی است که در آئین نامه مجلس، یا نماینده قانع نمی شود و سوال خود را به رای می گذارد و یا قانع می شود و دیگر به ادامه آن مسئله نمی پردازد لذا قانع شدن مشروط وجود ندارد. به عبارت ساده تر قانع شدن دهمرده در روند مجلس به معنای آن است که توضیحات وزیر قانع کننده بوده و مسئله نبود آب دیگر اهمیتی برای ادامه پیگیری ندارد.

حبیب الله دهمرده سال هاست با آب های ژرف که اکنون به طور قطع مشخص شده، فقط جنبه تحقیقاتی دارند مردم را بازیچه خود قرار داده و اکنون نیز با سکوت در مورد مسئله مهم آب، پس از توضیحات وزیر امور خارجه ایران، حجت را بر این مردم محروم منطقه تمام کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*