فقدان آب و برق و دیگر امکانات اولیه زندگی در روستای ندریتی سرباز

رسانک/ سوء مدیریت مسئولان باعث شده اهالی روستای ندریتی از توابع بخش کیشکور شهرستان سرباز از نبود امکانات اولیه زندگی رنج ببرند. 

روستای ندریتی در بخش کیشکور شهرستان سرباز قرار دارد که اهالی آن از نبود آب و برق و دیگر امکانات اولیه زندگی رنج میبرند. 

نبود امکانات و بی‌توجهی مسئولین باعث شده تا اهالی این روستا در وضعیت بسیار سختی قرار بگیرند. 

گفته می‌شود اهالی روستا پیگیری‌های زیادی برای برقرسانی انجام داده‌اند؛ اما از طرف مسئولین هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نکرده و هیچگونه اقدامی از سوی آنها برای رفع مشکلات روستا صورت نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*