کوتاه آمدن در مقابل تداوم ساخت فیلم هایِ ضد ارزش های بلوچی برابر است با نابودی فرهنگی ملت بلوچ 

رسانک/ سریال میسازند با نام “ساخت ایران” ؛ اما در همین سریال به مردمان بلوچستان و سیستان، به فرهنگ غنی آنها و صنایع دستی آن که نماد زن ها و بانوان بلوچستان است به راحتی توهین میشود و این روند نه تنها در یک قسمت بلکه چندین قسمت ادامه دارد. 

لباس زنانه بلوچی لباسی است که شاید جز ده لباس فاخر دنیا از لحاظ زیباشناسی باشد و اینگونه در این سریال کارگران نژادپرست ایرانی و بی اطلاع از تاریخ بلوچستان، توهین می‌شود. 

آنچه که ضرورت دارد این است که بلوچستان نباید در مقابل این توهین منفعل باشد. 

صدای زنان بلوچی باشیم که این اثر فاخر را سوزندوزی میکنند ولی در یک اثر به اصطلاح فرهنگی (فیلم) اینگونه به آن توهین می‌شود. 

سکوت نمایندگان بلوچ در مجلس ایران خطایی نابخشودنی خواهد بود. بنابراین آقایان عبدالناصر درخشان، معین الدین سعیدی، اسماعیل حسین زهی، دکتر ملک فاضلی، فداحسین مالکی و محمد سرگزی بایستی درخواست حضور وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم را در مجلس مطرح کنند تا وی در حضور همگان از ملت بلوچ عذرخواهی کند و نمایش ادامه فیلم “ساخت ایران ٣” متوقف شود. 

از دیگر نمایندگان هم انتظاری نیست، کافیست که شَرّ مرسانند!!.

(ویدئو از امیر مبارکی) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*