آب داریم اما شبکه آبرسانی نداریم!! 

رسانک/ در میان بی توجهی مسئولین و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران زنان، کودکان و نوجوانان بسیاری از روستاهای بلوچستان بدلیل نبود شبکه آبرسانی مجبورند کیلومترها بر روی کول خود آب حمل کنند. 

بلوچستان، در قرنی که سایر ملت ها زیر سایه حاکمان مردمی و متمدن، پا بر روی دیگر سیارات جهان می گذارند؛ گرفتار حاکمانی منفور، اختلاسگر و بی کفایت است و با وجود فراوانی آب، علی الخصوص در سال های اخیر، همچنان از دسترسی نداشتن بدان، رنج می‌برد.

آب در پشت بسیاری از سدها در حال تبخیر شدن است و مردم بدلیل نداشتن شبکه‌های آبرسانی و لوله کشی از آن محروم هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*