اعتراض یک شهروند به گرانی ها در شهر پهره (ايرانشهر) 

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ١۴٠١، یک شهروند بلوچ در پی تورم و گرانی های اخیر در شهرستان پهره با بالا رفتن از الِمان فلکه “ولایت” دست به اعتراض زد.

این فلکه که در بین شهروندان بلوچ، به دلیل نقش بستن چهره های روح الله خمینی و علی خامنه ای در دو طرف اِلمان نصب شده در آن به فلکه “دو شیطان” مشهور است، در مرکز شهر پهره و در نزدیکی منزلی که علی خامنه ای هنگام تبعید در آن سکونت داشت، نصب شده است.

گفتنی است که این شهروند با بالا رفتن از المان بزرگ این فلکه و به قصد پایین کشاندن آن، اعتراض خود را همزمان با مردم برخی دیگر از شهرهای جغرافیای ایران، به گرانی های اخیر نشان داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*