تبلیغات سینمای رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه فرهنگ و لباس ملت بلوچ

رسانک/ هر بار که رژیم جمهوری اسلامی ایران بخواهد تصویر منفی از بلوچ‌ها نشان بدهد، قاچاق مواد مخدر و تروریست و غیره را با لباس بلوچی نشان می دهد.

اکنون رژیم جمهوری اسلامی در اعمال سیاست های ضد بلوچی خویش حتی یک گام به جلوتر رفته و در سریال  “ساخت ایران ۳”، لباس زنان بلوچ را با مواد مخدر مرتبط کرده که نه تنها به یکی از مهمترین مشخصه های فرهنگی ملت بلوچ توهین کرده بلکه تبعیضی آشکار و مضاعف نسبت زنان بلوچ و لباس منحصر به فرد آنها است.

در سال‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران گام های بلند و جدی جهت تضعیف زبان، فرهنگ، لباس و… بلوچ را به طرق مختلف و با طرح های نژادپرستانه دنبال کرده است. 

با توجه به این نوع سیاست های حاکمیت، زنان بلوچ می‌توانند نقش مهمتر و اساسی تری را ایفا کنند. سخن گفتن به زبان بلوچی با کودکان و شناساندن تاریخ و رسوم و فرهنگ غنی بلوچستان نه تنها می تواند این رفتارهای فاشیستی حاکمیت را خنثی کند بلکه با دفاع از فرهنگ خود، می توانیم همانند نسل های گذشته‌مان، این ارزش‌ها را به نسل آینده خود انتقال داده و حفظ کنیم. 

(ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*