کشته شدن دو سوختبر بلوچ در پی آتش گرفتن خودرو در محور پهره به واش

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ١۴٠١، دو سوختبر بلوچ در پی انحراف و دچار حریق شدن خودرویشان در محور پهره به واش ،جان خود را از دست دادند. 

از هویت این شهروندان تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست. 

گفته می شود بدنبال آتش گرفتن خودرو این سوختبران پس از انحراف از مسیر، آنها قادر به خروج از خودرو نبوده و در داخل خودرو و در آتش سوخته اند. 

سوختبری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در اقلیم بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به آن روی آورده اند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*