آزادی هفت زندانی از زندان چهبار با کمک مؤسسه صابرین شعبه پهره

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هشت تن از زندانیان محبوس در زندان شهرستان چهبار با کمک مؤسسه خیریه صابرین از زندان آزاد شدند.

گفته می شود شش نفر این زندانیان از شهرستان های کُنرَک، گِه و چهبار و یک نفر نیز از استان خوزستان بودند.

بر اساس این گزارش، این زندانیان با حمایت مالی ۹۹ میلیون تومان از سوی موسسه خیریه صابرین با مدیرعاملی آقای “براهویی” از این زندان رها شدند.

این اقدام انسان دوستانه و قابل تحسین مؤسسه صابرین از سوی زندانیان رها شده مورد ستایش قرار گرفته و از آن تشکر کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*