وضعیت افتضاح آسفالت محور ترانزیتی چهبار به بندرعباس

رسانک/ وضعیت آسفالت محور پرتردد چهبار به بندرعباس، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، بسیار افتضاح و غیر قابل استفاده است. 

 این مسیر ترانزیتی حدفاصل روستای کاشی و کمبکی به مراتب وضعیت بغرنج تر و نامناسب تری دارد.

علیرغم اعتراض شهروندان این منطقه، تاکنون هیچگونه اقدامی برای بازسازی آن از سوی مسئولین و ادارات ذیربط انجام نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*