۲۷ مارس، روز سیاه بلوچستان 

بازنشر

رسانک/ از زمان تحت سلطه قرار دادن شرق بلوچستان در سال ۱۹۴۸ میلادی توسط کشور پاکستان، ملت بلوچ روز ۲۷ مارس را به عنوان روز سیاه شناخته است. 

در این روز، ارتش پاکستان با حمله مسلحانه به خاک بلوچستان و اشغال آن، حاکمان وقت بلوچستان را مجبور به پذیرش قرارداد ادغام اجباری کشور بلوچستان، به پاکستان تازه تاسیس و جدا شده از هند کردند.

@rasanknews 

پس از ادغام اجباری و اشغال بلوچستان، جنبش مقاومت ملت بلوچ تحت رهبری آقا عبدالکریم خان، که برادر جوانتر حاکم بلوچستان بود، آغاز شد. بدین ترتیب، از ۲۷ مارس ۱۹۴۸ میلادی ، مناقشه بین بلوچستان و پاکستان آغاز شد. 

ملت بلوچ تا به حال دستکم پنج انتفاضه عمده با دولت پاکستان جهت تلاش برای بازگرداندن حاکمیت خود بر خاک بلوچستان داشته اما پاکستان با کمک چین و تا حدی غرب توانسته انتفاضه ملت بلوچ را تحمل کند. 

www.rasanknews.com 

فقدان وحدت بین نیروهای آزادی خواه بلوچ، نقش مهمی در شکست های جنبش مقاومت بلوچ داشته است، با این حال، تلاش برای آزادی ملت بلوچ هنوز پایان نیافته است و پس از هر عقب نشینی، آنها خود را دوباره سازماندهی کرده و با تمام منابع و وسایل موجود، مقاومت می کنند.

واقعیت این است که پس از ۲۷ مارس ۱۹۴۸ ملت بلوچ در شرق بلوچستان هرگز روزی را بدون بی ثباتی، خشونت، فساد، بنیادگرایی مذهبی، نظامی گری، بدبختی و فقر شدید سپری نکرده اند.

حکومت پاکستان زمینه های کشتار در بلوچستان را ایجاد کرده که نشان می دهد آنها در آخرین مرحله حکومت استعماری خود در بلوچستان قرار دارند.

جنگ های آزادی خواهانه ملت بلوچ در شرق بلوچستان در سال های ۱۹۴۸، ۱۹۵۸، ۱۹۶۳ و ۱۹۷۳ میلادی انجام گرفت و آخرین مرحله آن در ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی پس از آن که دیکتاتور بازنشسته نظامی، ژنرال پرویز مشرف جنگ علیه ملت بلوچ را اعلام کرد، آغاز شده  و کماکان ادامه دارد.

در جریان این مقاومت ملت بلوچ، در مقابل اشغالگران، بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر از اقشار مختلف بلوچستان توسط نیروهای پاکستانی، ربوده و یا به شهادت رسیده اند.

(ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن 

دکتر عبدالستار دوشوکی) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*