گناه “جاوید ساسولی” چه بود؟!

رسانک/ روز گذشته ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، نیروهای مرزبانی رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرستان دوست محمد (هیرمند) به سمت یکی از شهروندان بلوچ، به نام “جاوید ساسولی” تیراندازی مستقیم کردند و وی را به شدت مجروح کردند.

امروز جاوید در بیمارستان یک عمل سخت را پشت سر گذاشت. در پی تیراندازی نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران، دو روده جاوید قطع شده بود.

جاوید فردا نیز باید یک عمل دیگر را تحمل کند زیرا مرمی گلوله نیروهای نظامی تحت امر علی خامنه ای، همچنان در شکم او قرار دارد.

براستی گناه جاوید ساسولی چه بود؟! روستای این شهروند در نقطه صفر مرزی قرار دارد و وی تنها نان آور خانواده خود بود. آیا جاوید قاچاقچی بود؟! آیا اشرار و تروریست بود؟! قطعاً “خیر”.

جاوید در حال انجام کار چوپانی اش بود اما اکنون بدلیل نژادپرستانه بودن نیروهای تحت امر علی خامنه ای و دارای اختیار تیراندازی مستقیم به سمت شهروندان بلوچ بودن؛ بایستی در این شرایط سخت اقتصادی، علاوه بر اینکه عواقب اصابت گلوله را بایستی تحمل کند، باید هزینه های گزافی برای بهبودش نیز پرداخت کند.

ما مردم باید بدانیم که سکوت ما در قبال اینگونه اقدامات خودسرانه و فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان باعث خواهد شد که این اتفاقات تلخ باز هم تکرار خواهد شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*