آتش سوزی در جایگاه سوخت گیری شهر پیشن

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، جایگاه سوخت گیری شهر پیشن دچار حریق شد.

در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید و کارکنان این جایگاه با استفاده از کپسول های آتش نشانی در محل جایگاه توانستند آتش را مهار کنند.

علت وقوع این حادثه مشخص نیست ولی استفاده از تلفن همراه یا سیگار کشیدن در جایگاه از علل عمده اینگونه حوادث میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*