عدم تحویل اجساد چهار شهروند بلوچ پس از سه ماه از ترور توسط سپاه پاسداران

به گزارش رسانک، پیکر چهار شهروند بلوچ که در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران ترور شدند، با گذشت بیش از سه ماه، همچنان تحویل خانواده هایشان نشده است. 

بدنبال آتش گشودن نیروهای سپاه پاسداران به سمت یک خودروی عبوری پژو ۴۰۵ در شهرستان مئگس چهار شهروند بلوچ به نام های “علی حملی” و “مسلم حملی” هر دو فرزند لال محمد اهل شهرستان سرباز (کلات) و “کاظم وهابی” فرزند ناصر و “حفیظ ریگی” فرزند درمحمد اهل شهرستان پهره کشته شدند.

در همان روز رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که “یک تیم چهار نفره تروریست” توسط سپاه منهدم شده است.

این در حالی است که این شهروندان که قصد رفتن به پیک نیک را داشته اند حوالی روستای “کاشکایی” از توابع شهرستان مئگس، بدون هشدار ایست، مورد هدف آتش گسترده نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته اند.

نزدیکان افراد کشته شده به خبرنگار رسانک گفتند: علیرغم پیگیری های مستمر در طول این مدت، هیچ ارگان و نهادی پاسخ قانع کننده ای نداده اند و حتی نیروهای امنیتی یکبار گفته اند که امکان تشخیص این افراد وجود ندارد و خانواده های این افراد باید بقایای مانده شده از آنها را بین خود تقسيم و سپس به خاک بسپارند.

گفته می شود آسفالت محل کشته شدن این افراد آثار سوختگی دارد و از طرف دیگر بنابر گفته های نیروهای امنیتی در مورد “بقایای اجساد”؛ گمان می رود که این افراد به طرز فجیعی پس از بازداشت توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شده اند. 

گفتنی است که بدلیل فشارهای روحی و روانی پس از این واقعه، مادر علی و مسلم سکته کرده است.

خانواده های این شهروندان از مقامات قضایی خواستار رسیدگی به این موضوع و نظارت بیشتر بر روی رفتارهای ضابطین را دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*