پاکسازی و تنظیف مسیر ورودی شهر گِه (نیکشهر) توسط مردم

به گزارش رسانک امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰، برخی از اهالی و مسئولان بومی شهرستان گِه در اقدامی زیبا به پاکسازی ورودی شهر و جمع آوری زباله ها کردند. 

این اقدام شهروندان شهرستان گِه با حضور گسترده زنان و کودکان و نوجوانان همراه بود. 

اقدامات زیبای فرهنگی نه تنها می تواند به زیبایی محل کمک کند بلکه سرمشقی برای کسانی خواهد بود که با محیط زیست دشمنی دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*