استان بلوچستان و سیستان در صدر تصادفات

رسانک/ سردار سیدتیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور گفت: عمده تصادفات به لحاظ عدد مطلق فراوانی تصادف در استان های بلوچستان و سیستان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان بالا است و این استان ها جز پنج استان اول در میزان تصادفات است.

 عمده علل وقوع تصادفات در کشور واژگونی است که ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده و علل دیگر تخطی از سرعت مطمئنه است. عمده جاده های استان های ذکر شده کویری و یکنواخت است.

از دیگر علل وقوع تصادفات در این استان ها جاده های دو طرفه جداسازی نشده است که در طول چند ماه گذشته تصادفات بسیاری ناشی از انحراف به چپ در اثر سبقت غیر مجاز و تصادفات رخ به رخ اتفاق افتاده براین اساس سهم تصادفات رخ به رخ در این گونه جاده ها بسیار است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*