اعتراض کارگران بلوچ به دلیل توهین کارفرمای پروژه جاده دو بانده دزاپ به واش

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، کارگران بلوچ پروژه جاده دوبانده دزاپ به واش به دلیل اهانت مجتبی خدارحمی مدیر پروژه شرکت پارس و کارفرمای احداث این پروژه دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، خدارحمی خطاب به کارگران بلوچ گفته است که “بلوچ ها کثیف و بی شعورند. “

این اهانت و توهین مدیر پروژه شرکت پارس و کارفرمای احداث این پروژه باعث خشم کارگران بلوچ شده است.

گفته می شود کارگران بلوچ ۴ ماه است که معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند اما با این وجود به کار خود ادامه داده اند اما زمانی که سخنان توهین آمیز این شخص را شنیده اند دست به اعتراض زده اند. 

گفتنی است که با وجود اعتراض کارگران بلوچ نسبت به سخنان توهین آمیز این مدیر پروژه، دفتر مرکزی شرکت پارس هیچ اهمیتی به اعتراض کارگران بلوچ نداده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*